Bækkenløsning: Derfor skal du passe på med at “passe på”

21. aug, 2023

Bækkenløsning er et udbredt term benyttet både af befolkningen og af sundhedsfaglige. Men på trods af den gængse opfattelse af bækkenløsning som en biomekanisk problemstilling, så er det primært en smerteproblematik.

Bækkenløsning hedder derfor mere rettelig graviditetsrelaterede bækkensmerter.

Forståelsen af dette, samt hvad smerte er for en størrelse, er afgørende for at forstå “bækkenløsning” og hvad der kan hjælpe gravide kvinder med at håndtere og tackle deres graviditetsrelaterede bækkensmerter.

Alt dette og meget mere kan du høre mere om i dette afsnit nummer 32 af podcasten.

Moderne smertevidenskab

Vi har tidligere haft besøg i podcast af Jacob Beermann til en snak om smertevidenskab og en moderne forståelse for smerter, ligesom vi i episode 27 snakkede med Nikolaj Mortensen fra Smertefri Bevægelse. I begge episoder kommer vi ind på smerters komplekse natur og hvordan definitionen og opfattelsen af smerte blandt den brede befolkning, samt blandt mange sundhedsfaglige, ofte adskiller sig fra hvad årtiers forskning fortæller os.

Vi anbefaler at du lytter til et eller gerne begge episoder før du lytter til denne episode, som specifikt omhandler “bækkenløsning”.

Lorimer Moseley definerer smerte som:

”…en ubehagelig bevidst oplevelse, der opstår fra hjernen, når summen af alle tilgængelige oplysninger tyder på, at du har brug for at beskytte en bestemt del af din krop.”

Diagnosticering af “bækkenløsning”

Det betyder også at smerte er en reel oplevelse hos den, som oplever den, uanset årsagen. Der er ingen tvivl om at en andel af gravide oplever smerte omkring bækkenet. Hvor stor den andel er, er svær at afgøre, da definitionen af graviditetsrelaterede bækkensmerter/bækkenløsning varierer i forskningen. Her kan andel være få procent til majoriteten af gravide. (1) Dansk forskning finder at ca. 14% af danske gravide oplever det. (2)

Hos lægen diagnosticeres “bækkenløsning” udelukkende på kvindens oplevede smerteniveau, og i hvor høj grad det påvirker funktionsevnen. Der findes ingen objektive kriterier for bækkenløsning.
Dette lagt sammen med at ca. 50% af gravide kvinder oplever at have ondt omkring lænderyggen og/eller bækkenet på et tidspunkt under graviditeten (3) gør at andel af gravide som får diagnosen varierer, som tidligere nævnt.

Du er ikke i stykker

Trods smerterne er det vigtigste at slå fast, at der ikke er tale om en skade og at gravide, der oplever smerte ikke er i stykker. Den kropslige forandring, som sker under graviditeten er almindelige. Men den kan for nogen opleves generende eller endda smertefuld.

Dette kan forståeligt nok få mange til at passe på sig selv, og endda blive opfordret af både pårørende og sundhedsfaglige til at hvile sig og undgå fysisk aktivitet. Dette er dog at gøre den gravide en bjørnetjeneste. Ro og hvile gavner ikke. Tværtimod, så bør anbefalingen være at holde sig fysisk i gang i det omgang, der er muligt for den enkelte.

Bevægelse og træning kan hjælpe

Træning kan forebygge gravidtetsrelaterede smerter samt være en effektiv behandlingsmetode til at reducere intensiteten af de graviditetsrelaterede smerter, når først de er opstået. (3, 4, 5)

Oplever man graviditetsrelaterede gener og smerte, så vil den umiddelbare og instinktive reaktion nok være at forholde sig i ro og undgå bevægelse. Og forståeligt nok vil man formentlig spørge sig selv; hvorfor har jeg ondt?

Vi vil foreslå, at man gør det modsatte: Bliv nysgerrig på hvordan bevægelse påvirker smerten og spørger; hvad hjælper?

Hvis en gravide er vant til at være aktiv og dermed ved hvordan det plejer at føles, så vil hun bedre kunne mærke, når der sker ændringer i oplevelsen.

Erkendelsen af at forandringerne er ufarlige samt forventningen om, at ømhed og gener er forbigående, kan hjælpe alarmberedskabet ned i niveau – og vigtigst forsikre en om, at det fortsat er okay at bevæge sig.

Men hvor man normalvist ville starte med at undersøge, hvad smerten skyldes, så bør fokus være på, hvad der hjælper på at mindske smerten. Her er bevægelse et godt sted at starte.

Kilder:
1) https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-og-sygdomme/svangerskabsgener/graviditetsrelaterede-baekkensmerter/
2) Larsen EC, Wilken-Jensen C, Hansen A, Jensen DV, Johansen S, Minck H, Wormslev M, Davidsen M, Hansen TM: Pregnancy associated pelvic pain. I: Prevalence and risk factors Ugeskrift for Lægerm (2000).
3) Davenport MH, Marchand A, Mottola MF, et al.: Exercise for the prevention and treatment of low back, pelvic girdle and lumbopelvic pain during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. (2019).
4) Vleeming A, Albert HB, Östgaard HC, et al. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J. (2008).
5) Benten EV, Pool J, Mens J, Pool-Goudzwaard A. Recommendations for Physcical Therapists on the Treatment of Lumbopelvic Pain During Pregnancy: A Systematic Review. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. (2014).

2 Kommentarer

  1. Mie

    Først vil jeg bare lige sige, at jeg er SÅ vild med jeres podcast – mega gode informationer. I nævner i podcasten at svømning er den eneste træningsform, som stiger i popularitet under graviditeten. Hvor har I den information fra?

    Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mød personerne bag MORtion

Emma Kaalund

cand.scient i Idræt

Kristian Bradsted

cand.scient i Idræt & Sundhed