Bliv MORtionsvejleder

 En evidens- og individbaseret tilgang til graviditets- og efterfødselstræning

Om uddannelsen

Uddannelsen er for dig, som ønsker at træne gravide og nybagte mødre, samt for dig der allerede arbejder med målgruppen, men som ønsker mere viden, sparring og til sidst at stå fagligt stærkere i mødet med moderen.

Som MORtionsvejleder får du en grundig indføring i den nyeste viden om graviditets- og efterfødselstræning, og vigtigst hvordan du implementerer den viden og tilpasser den til den enkelte kvinde og hendes situation.

Formålet med uddannelsen er overordnet set at skabe en ny retning for graviditets- og efterfødselstræning i Danmark. Det retningsskifte starter med os sundhedsfaglige.

Det er en ny retning, hvor evidensbaseret viden og den enkelte kvinde og hendes autonomi danner grundpillerne for træningsvejledningen, og hæve den over myter, misinformation og sort/hvid-rådgivning.

Hvem henvender den sig til?

Sundhedsfagligt personale, der arbejder med gravide og nybagte mødre eller som har et ønske om det. Eksempelvis personlige trænere, fysioterapeuter og jordemødre.

Arbejder du med gravide og nybagte mødre i kommunen, på sygehuset eller i fitnesscenteret, så vil uddannelsen som MORtionsvejleder give dig viden og konkrete redskaber, du straks kan tage i brug i dit arbejde.

Der er ingen forudsætninger, du skal opfylde for at tage uddannelsen. Du vil inden uddannelsesstarten få tilsendt et kompendium med den nødvendige basis viden.

Hør hvad MORtionsvejledere Caroline og Niclas synes om uddannelsen

Indhold på uddannelsen

Uddannelsen til MORtionsvejleder består af to moduler á to dage. I alt 4 dage med undervisning og samlet +30 timers uddannelse.

På Modul 1 vil du blive klædt på med den nødvendige viden og redskaber, så du i de efterfølgende 4 uger frem til modul 2 kan gøre dig erfaringer med at anvende din nyerhvervede viden, samt redskaber på dine prøveklienter.

På modul 2 vil vi i fællesskab reflektere over erfaringerne med vores prøveklienter, hvor problemstillinger og deres løsninger vil blive drøftet. På modul 2 vil du også modtage yderligere undervisning, særligt i mere udvidet emner indenfor graviditets- og efterfødselstræning.

Undervisningen vil indeholde en blanding af teori, praktisk træning og case-arbejde.

Dygtiggør dig – både teoretisk og praktisk 

Under uddannelsen vil du også bruge tid på træningsgulvet med de andre deltagere og dygtiggøre dig i at vejlede gravide og nybagte mødre i fysisk aktivitet og alle dens tilpasningsmuligheder.

Du vil altså ikke blot lære om graviditets- og efterfødselstræning. Du vil lære at tilrettelægge individbaseret graviditets- og efterfødselstræning, samt hvordan du gennem samtale kan skabe trygge og fleksible træningsrammer, der hjælper kvinder til at tage styring over deres egen situation.

Som uddannet MORtionsvejleder, vil du…

  • Have en bedre forståelse for den evidensbaseret tilgang til graviditets- og efterfødselstræning.
  • En værktøjskasse til at tilrettelægge og tilpasse træningen til den enkelte og en masse praktisk undervisning i at anvende den.
  • Kunne hjælpe dine klienter til at tage styring over deres egen situation og navigere i myter og misinformation.
  • Blive en del af en bevægelse, der arbejder på at skabe mindre bekymring og mere bevægelse for gravide og nybagte mødre.
  • Modtage et diplom for gennemført uddannelse og vil efterfølgende kunne kalde dig uddannet MORtionsvejleder.

Dine undervisere

Emma Kaalund

cand.scient i Idræt

Emma har en kandidatgrad i Idræt fra Aarhus Universitet og har på de sidste to semestre af idrætsuddannelsen specialiseret sig i graviditets- og efterfødselstræning.

Denne viden har hun siden 2018 anvendt i sit arbejde som træner for gravide og nybagte mødre og har derfor stor erfaring med at omsætte den videnskabelige evidens til praksis.

Kristian Bradsted

cand.scient i Idræt & Sundhed

Kristian har en kandidatgrad i Idræt & Sundhed for Syddansk Universitet, hvor han siden 2014 også har undervist som ekstern lektor.

Han har været træner siden 2007, og startede i 2016 med at undervise andre sundhedsfaglige i graviditets- og efterfødselstræning og har siden afholdt populære 1-dagskurser rundt om i Danmark.

Praktisk information & pris

EARLY BIRD pris på holdet i Aarhus frem til 1. januar – spar 1500,-*

København

Tid (weekendhold):
Modul 1: Den 6. – 7. januar 2024

Modul 2: Den 10. – 11.  februar 2024

Sted:
Jydeholmen 16, 2720 København
Improve Studio

Aarhus

Tid (hverdagshold):
Modul 1: Den 8. – 9. april 2024

Modul 2: Den 13. – 14. maj 2024

Sted:
Mossøvej 2, 8240 Risskov
Smertefri Bevægelse

Forplejning i form af frokost, kaffe, te, vand og snacks, er inkluderet i prisen.

Pris: 12.500,- (kan betales i to rater af 6.250,- pr rate**)

Pris for studerende: 10.500,- (kan betales i to rater af 5.250,- pr rate*)

*Early bird rabat gælder ikke studerende.

**Ønsker du ratebetaling bedes du kontakte os via mail: kontakt@mortion.dk

FAQ: Oftestillede spørgsmål

Q: Hvor ofte tilbydes uddannelsen?

A: Som udgangspunkt to gange om året; et efterårshold og et forårshold. Men afhængigt af efterspørgslen vil den blive afholdt mere frekvent. Det vil du kunne se under punktet “praktisk”.

 

Q: Hvordan øver jeg mig? Skal jeg selv finde prøveklienter?

A: Som et led i uddannelsen skal du inden uddannelsesstarten have to prøveklienter (én gravid og én nybagt mor), som du skal have i et forløb i de 4 uger imellem de to moduler. Vi anbefaler, at I som minimum træner sammen én gang om ugen, sådan at du går fra uddannelsen med mest mulig erfaring i bagagen. Om du tager imod betaling for træningssessionerne eller tilbyder dem gratis, bestemmer du selv.

Du skal selv finde prøveklienter, men er dette ikke muligt, kan vi assistere i søgningen – dog er det dit eget ansvar at sørge for, at du inden uddannelsesstarten har to prøveklienter.

 

Q: Skal jeg til eksamen ved afslutningen af uddannelsen?

A: Nej. Der er på nuværende tidspunkt ikke en eksamen som afslutning på uddannelsen.

 

Q: Får jeg et diplom ved endt uddannelse? Og kan jeg kalde mig MORtionsvejleder?

A: Efter endt uddannelse vil du modtage et diplom for din deltagelse på uddannelsen, og du må samtidigt kalde dig MORtionsvejleder.

 

Q: Hvordan foregår betaling?

A: Du kan enten betale uddannelsen som et enkeltstående beløb eller i to rater. Kontakt os for at høre nærmere.

 

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at afbestille min plads på uddannelsen?

A: Afbestilling skal ske skriftligt til MORtion via mail kontakt@mortion.dk. Ved afbestilling mindre end 1 måned til afholdelse vil 50% af uddannelsens pris blive opkrævet. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Du har også mulighed for selv at finde en deltager, der ønsker at overtage din plads på uddannelsen. Du skal blot huske at informere MORtion om dette i så god tid, som muligt.

Force majeure: I tilfælde af force majeure tager vi forbehold for, at uddannelsen helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske inden for de oprindeligt fastlagte tidsrammer. For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven. Force majeure defineres bl.a. som krig, epidemier og pandemier, oprør og offentlige restriktioner.

 

Har du faglige eller praktiske spørgsmål, så skriv til kontakt@mortion.dk