Træning, fertilitet og fertilitetsbehandling

1. maj, 2021

Behovet for fertilitetsbehandling blandt danske par er stigende. I dag bliver ca. hvert 8. barn bragt til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Som trænere møder vi kvinder med ønsket om at blive gravide og som modtager fertilitetsbehandling, men som kommer i tvivl om hvad de må i forhold til træning. De møder mange modstridende råd og retningslinjer.

Nogle får påbud om at dyrke mindre motion, og mange får helt forbud mod at træne. Samtidig ved vi fra dansk forskning, at kvinder, der har modtaget fertilitetsbehandling er mindre fysisk aktive under graviditeten (1), samt at de oplever mere bekymring og udviser mere “forsigtig adfærd”. (2)

Men er der egentlig belæg for at begrænse eller helt stoppe fysisk aktivitet for kvinder i fertilitetsbehandling?

I dette afsnit af podcasten gennemgår vi:

– Hvad påvirker fertiliteten generelt?

– Trænings indvirkning på fertilitet, herunder fertilitetsfremmende øvelser.

– Træning under fertilitetsbehandling, herunder før behandling og omkring befrugtningstidspunktet.


Læs vores opdaterede artikel om træning under fertilitetsbehandling

Her finder du vores store artikel om træning og fertilitetsbehandling med henvisninger til forskningen på området.


Opsummering

Forskningen peger overordnet på at fysisk aktivitet kan bidrage positivt til fertiliteten, samt til fertilitets- og graviditetsforløbet primært hvis det udføres før og op til fertilitetsbehandlingen.

Fysisk aktivitet under fertilitetsbehandling er mindre velundersøgt, men den forskning, der eksisterer på nuværende tidspunkt, kan efter vores vurdering ikke danne et evidensbaseret grundlag for et forbud mod at være fysisk aktiv under behandlingen, som mange kvinder møder hos sundhedsfaglige.

Kilder:
1) Broberg et al, 2015: Compliance with national recommendations for exercise during early pregnancy in a Danish cohort.
2) Hegaard et al, 2010: Experiences of physical activity during pregnancy in Danish nulliparous women with a physically active life before pregnancy. A qualitative study.


0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Mød personerne bag MORtion

Emma Kaalund

cand.scient i Idræt

Kristian Bradsted

cand.scient i Idræt & Sundhed