Træning i graviditeten: Alt det gravide ikke må!

9. sep, 2020

I dette første afsnit af podcasten introducerer vi formålet med podcasten, samt giver en præsentation af værterne, Emma og Kristian.

Formålet med MORtion er, at fjerne barrierer for motion for gravide og nybagte mødre, samt skabe tryghed ved træning. Ved at tage udgangspunkt i den videnskabelige forskning på området og i den enkelte gravide eller mor, der lige har født, forsøger vi at bidrager med viden, nuancer og perspektiv, som har til formål at skabe mindre bekymring og mere bevægelse.

Mange kvinder oplever forskellige barrierer for at være fysisk aktive under deres graviditet. Som beskrevet herunder oplever gravide generelt at der er manglende information og at de bekymrer sig som sikkerheden ved at være aktive.

Træning – alt det gravide ikke må

Formålet med MORtion bl.a. er, at fjerne barrierer for fysiske aktivitet for kommende og nybagte mødre. Det kan dog være gavnligt at få vished om hvad gravide ikke må og bør undgå under graviditeten. Dermed belyser vi indirekte alle de ting, som man gerne må, og som vi kommer til at gå i dybden med i mange kommende afsnit.

Men det er faktisk nemmere at nævne de efterhånden få ting, som gravide ikke må eller bør være opmærksomme på indebærer risici, når de er fysisk aktive under graviditeten. På trods at en generel opfattelse af at gravide skal passe på med at være aktive og derfor er underlagt adskillige restriktioner, så er de fleste aktiviteter og mortionsformer ganske sikre for gravide at udføre.

Derfor anbefales fysisk aktivitet under graviditeten også af Sundhedsstyrelsen.

Det frarådes at dyrke kontaktsport eller sportsgrene, som indebærer sammenstød og risiko for fald eller styrt. Eksempelvis skiløb, mountainbike eller ridning. Nogle sportsgrene, som indebærer kontakt med andre udøvere, ville i vores øjne dog kunne tilpasses, så den gravide fortsat ville kunne deltage i nogle af de mere sikre elementer af sporten, og dermed forsætte med at være aktive. Dette har vi gennemgået i podcastafsnittet om de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Barrierer for fysisk aktivitet

Vi mener at det er vigtigt at skabe vished om sikkerheden ved at være at være aktiv som gravid, da forskning har vist at manglende information er en af de primære barrierer for fysisk aktivitet blandt inaktive gravide.
Barrierer for fysisk aktivitet blandt gravide kan gøres op i 3 faktorer:

  • Graviditetsrelaterede symptomer og begrænsninger.
  • Bekymringer om sikkerhed for mor og barn.
  • Manglende information og støtte. (1)

Hvis man som sundhedsfaglig arbejder med gravide, så vil disse barrierer ofte være ens primære indsatsområde, hvis formålet er, at højne den kommende mors sundhed gennem fysisk aktivitet.

Kontraindikationer for motion

I afsnittet kommer vi ind på kontraindikationer for motion, når man er gravid. Kontraindikationer er fysiske tilstande eller lidelser, som ikke har gavn af motion, eller som kan skabe utilsigtet hændelser.

Vi tager udgangspunkt i det raske graviditetsforløb uden komplikationer og mener at der bør være en lægefaglig vurdering hvorvidt en kvinde har en kontraindikation.
Kontraindikationer kan dog både være absolutte og relative. Ved relative kontraindikationer opfordres den gravide at indgå i dialog med sin læge og/eller jordmoder for at beslutte hvorvidt fysisk aktivitet (udover dagligdagsaktiviteter) kan finde sted.(2)

Opsummering

  • Indgå altid en dialog med din læge og jordemoder og sammen kan I vurderer og træffe beslutninger om fysisk aktivitet ud fra dit udgangspunkt. Dit graviditetsforløb, hvordan du har det og hvad du og din krop er vant til.
  • Der er få ting en rask gravid kvinde ikke må, og rigtigt mange ting, som hun gerne må.
  • Fysisk aktivitet har mange former og kan udføres med forskellige varighed, intensitet, formål osv. En fleksibel tilgang til bevægelse og fysisk aktivitet vil ofte gøre at man får bevæget sig mere.

Referencer:
1) Coll et al, 2017: Perceived barriers to leisure-time physical activity during pregnancy: A literature review of quantitative and qualitative evidence.
2) Meah et al, 2020: Why can’t I exercise during pregnancy? Time to revisit medical ‘absolute’ and ‘relative’ contraindications: systematic review of evidence of harm and a call to action.

0 kommentarer

Mød personerne bag MORtion

Emma Kaalund

cand.scient i Idræt

Kristian Bradsted

cand.scient i Idræt & Sundhed